Record details

Subject heading
    zpráva o činnosti
Article
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    28. Medzinárodný geologický kongres
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    70 let Ústředního ústavu geologického
    1992 Radon project - overview of activities
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Akademie věd České republiky 1997
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    Annual Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT)
    The annual report on the activity of the Working Group on Tin and Tungsten Deposits
    Arnika - druhé dějství
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Goggendorf, Sitzendorf und Mittergrabern auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Platt, Braunsdorf und Ober-Steinabrunn auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Zellendorf - Pernersdorf auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in den Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Blatt 9 Retz. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
    Blatt 22 Hollabrunn. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    Činnost geologů Českého geologického ústavu v Nikaragui
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp
    Department of Caustobioliths
    Department of Engineering Geology
    Department of Geodynamics
    Department of Geofactors
    Department of Mineral Preparation
    Department of textural and chemical analyses
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    IGCP 254 Annual report 1990
    IGCP regional meetings
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague. A report on Establishment
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Minutes of Regular sessions of the Bureau of the International Union of Speleology held in La Chaux-de-Fonds, Switzerland
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    National report of the Czech Republic
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrologický výzkum diatrémy v Teplicích-Šanově (02-32 Teplice v Čechách)
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Plnění úkolu 4200 v oddělení analytické chemie ČGÚ
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Progress in physical geography
    Progress Report of Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague 1991-1993
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Průzkum kutnohorského podzemí
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the IAGOD Working Group on Tin and Tungsten Deposits (WGTT) - Main results in 2000
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Report of the Secretary General on the activity of IAGOD for the period 1992-1994
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Report on the 1st International Workshop of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the 'Kilian Group' (Lyon, 11 July 2002)
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Týnčany: blbodíry? : aneb něco málo o jednom "holokrasu"
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Úvod
    Úvodem
    Úvodem
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti za rok 1997
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)