Record details

Subject heading
    zvětrávání chemické
Article
    Acidification and acid rain
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Chemical and weathering indices of rocks and possibility of their application
    Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Krasovění devonských vápenců Moravského krasu a okolí
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pouštní a skalní laky
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalní mísy na Trhosvinensku
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků