Record details

Title keyword
    9.-12.září
Monograph
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci