Record details

Title keyword
    11-221
Monograph
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-221 Stráž n/Ohří
Article
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)