Record details

Title keyword
    11-444
Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami , list Nýřany 11-444
Article
    Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)