Record details

Title keyword
    535
Monograph
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535