Record details

Title keyword
    Alamo
Article
    Environmental disturbances in early Middle Frasnian (punctata Zone) - Alamo Comet was likely accompanied by other bolides
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Impaktová struktura Alamo v USA