Record details

Title keyword
    Benedikt
Article
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu