Record details

Title keyword
    Benešovsko-ústeckého
Monograph
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Article
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve