Record details

Title keyword
    Břidlice
Monograph
    Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
Article
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
    Dráči : sláva a pád radčické břidlice
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
    Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
    Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
    Hořlavé břidlice Pobaltí
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Kulmská břidlice z Budišovic
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Proč a jak sedimentují černé břidlice?
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Železnobrodská břidlice
Serial
    Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost