Record details

Title keyword
    Dešťů
Article
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny