Record details

Title keyword
    GEMIN
Monograph
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22