Record details

Title keyword
    Gemologický
Article
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
Serial
    Gemologický spravodajca