Record details

Title keyword
    Granitem
Article
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem