Record details

Title keyword
    Hamry
Monograph
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Staré Hamry 25-24, 1 : 50 000
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
Article
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)