Record details

Title keyword
    Hranicu
Article
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén