Record details

Title keyword
    Hraniční
Article
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko)