Record details

Title keyword
    Hranolu
Article
    Tíhový účinek n-bokého hranolu obecně orientovaného prostoru