Record details

Title keyword
    Jeskyních
Monograph
    Dezinfekce mikrobiálního napadení Opony v Jurikově dómě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
Article
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonit v jeskyních - geneze, destrukce a ochrana
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit v jeskyních. Dobrodružství podzemní estetiky aneb Příroda má víc času než my
    Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Birnessitové krápníky "Jeskynní perly" a další formy výskytu oxidických MN-minerálů v jeskyních a starých dolech
    Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Datování procesů v krasu a jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních
    Fotografování v jeskyních
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
    Hnojiva v jeskyních
    Klastické sedimenty v jeskyních
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Monitoring na zlomech v Jeskyních Na Pomezí (Rychlebské hory)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Osteologické nálezy v jeskyních
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Těžba fosfátových hlín v jeskyních Moravského krasu
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Život v jeskyních