Record details

Title keyword
    Křesadlové
Article
    Dva křesadlové zámky A. V. Lebedy.