Record details

Title keyword
    Maďarsku
Article
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Pseudokrasové jeskyně v pohoří Mátra v Maďarsku
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku