Record details

Title keyword
    Nítkovic
Article
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)