Record details

Title keyword
    Nitrianskej
Article
    Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny