Record details

Title keyword
    Oceanizácia
Article
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní