Record details

Title keyword
    Parametrických
Article
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů