Record details

Title keyword
    Parametrov
Article
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Někotoryje svjazy električeskich parametrov gornych porod i ich chemičeskogo sostava
    Primenenije skaljarnych magnitnych parametrov porod dlja rekonstrukciji paleoklimata v period formirovanija otloženij v peščerach Kudaro-1 i Kudaro-III (Južnaja Osetija, Gruzija)
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov