Record details

Title keyword
    Parametry
Monograph
    Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky
Article
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Indexové parametry jílové hmoty
    Morfometrické a strukturní parametry reliéfu střední Šumavy
    Mřížkové parametry z práškových dat
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů