Record details

Title keyword
    Radovesické
Article
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky