Record details

Title keyword
    Reflektance
Article
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance