Record details

Title keyword
    Reflexně-seismické
Article
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody