Record details

Title keyword
    Reflexních
Article
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter