Record details

Title keyword
    Rekultivačních
Article
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR