Record details

Title keyword
    Sbírky
Monograph
    Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV. Organizace školní sbírky, náměty a geologické výlety, literatura a přírodovědná čítanka
Article
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení.
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Vlastivědné muzeum Jesenicka a jeho geologické sbírky
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví