Record details

Title keyword
    Skácelovi
Article
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám