Record details

Title keyword
    Skałach
Article
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty
    Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika
    Kozy v minulosti sežraly na skalách všechnu zeleň
    Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk)
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Temperatury przemian kontaktowych w skaĺach osĺony intruzji Kĺodzko-zĺotostockiej w okolicach Želazna
    Uwagi o spękaniach w skalach północznej oslony granitoidíów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poreby