Record details

Title keyword
    SMS
Article
    Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet
    Remote Control of GPS Observatory Using SMS