Record details

Title keyword
    Smykovou
Article
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou