Record details

Title keyword
    Společnost
Monograph
    Česká sklářská společnost - Technologické úskalí skleněné plastiky
    Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti, Společnost přátel Děčína Amici Decini, 1994, Děčín
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Příroda a společnost v regionálním kontextu
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
    The Czech Republic in Brief, 1995, Praha, Česká geografická společnost
Article
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Chytrá společnost aneb Znalosti jako základní zdroj
    Česká geologická společnost
    Česká společnost antropologická
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    Geovědy: jejich význam pro společnost
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa
    Od Pražského jara k rezignaci. Československá společnost v období normalizace.
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Význam geologie pro společnost
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
Serial
    EKO-ekologie a společnost
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů