Record details

Title keyword
    Spoločnosti
Monograph
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011
    Bioklimatológia v svetle súčasných potrieb spoločnosti. Zborník referátov
    Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
    Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti
    Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti : zborník abstraktov a exkurzný sprievodca
    Sprievodca k XXV. celoštátnej konferencii Slovenskej geologickej spoločnosti
    Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
Article
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Založenie európskej vetvy Medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby
Serial
    Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely