Record details

Title keyword
    Spolupráci
Article
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Dohoda o spolupráci v geologii s VSR
    Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko)
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin