Record details

Title keyword
    Srodgórskie
Monograph
    Baseny sródgórskie : kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji : materialy konferencyjne
    Baseny sródgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji
    Bazeny Srodgorskie
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008