Record details

Title keyword
    Środkowego
Monograph
    IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety
Article
    Pararotalia aculeata (ďOrbigny, 1846) ze środkowego miocenu Paratetydy Centralnej