Record details

Title keyword
    Srodowiska
Monograph
    Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
    Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie Górnośłąskim. Materiały konferencyjne. 2, Wycieczka
    IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny
    Srodowiska górskie - ewolucja rzezby
    Srodowiska górskie - ewolucja rzezby. VI Zjazd Geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov
    Srodowiska górskie -ewolucja rzezby, VI Zjazd geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov
Article
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)
    Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)