Record details

Title keyword
    środowisko
Monograph
    Geografia Polski / srodowisko przyrodnicze
    V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Czlowiek i jego wplyw na środowisko przyrodnicze w przeszlości i csasach historycznych
Article
    L. Starkel a kol. Geografia Polski - srodowisko przyrodnicze. PWN Warszawa 1991, 670 s