Record details

Title keyword
    Tatry
Monograph
    Algoritmy 2000. 15th Conference on Scientific Computing Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia. September 10-15, 2000. Proceedings of Contributed papers and posters
Article
    Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
    Ammonites in basal parts of reifling limestones in Choč nappe on southern slopes of Nízké Tatry Mts.
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Carbonaceous matter in some metamorphic rocks of the Nízké Tatry Mts. (West Carpathians)
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Cooling History of Tatric Crystaline Basement of Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians) Inferred from Apatite Fission Track and (U-Th)/He Analysis - Preliminary Results
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
    Dating of Cave Deposits and Reconstruction of Karst Morphology of the Nízké Tatry Mts
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Magnetostratigraphy and mineral magnetic properties of cave deposits preserved in cave systems located in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) - preliminary results
    Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nízké Tatry Mts. and correlation with the Vah River terace system
    Main characteristics of the metallogeny of the Nízké Tatry Mts.
    Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
    Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry)
    Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
    Rzezba i osady czwartorzędowe doliny Pieçiu stawów polskich (Wysokie Tatry)
    Scheelite-Gold-Bearing and Antimonite-Gold-Bearing Association in Relation to Carbonaceous Formations in the Ore District of the Nízké Tatry Mts
    Simple model of paragneiss and amphibole rock protoliths of the Nízké Tatry Mts. crystalline complex
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stratigraphy and macrofauna of the Zámostie limestones (upper Pelsonian-lower Illyrian) of the Choč nappe at the southern slopes of the Nízké Tatry Mts. (west Carpathians)
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Thermo-gravimetric analysis applied to study of carbonaceous matter extracted from metasedimentary schists of the Nízké Tatry crystalline complex
    Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings