Record details

Title keyword
    Tavbě
Article
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě