Record details

Title keyword
    Taveniny
Article
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny