Record details

Title keyword
    úmrtí
Monograph
    Božena Němcová. K 140. výročí úmrtí
Article
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Historické povodně v Čechách v díle drážďanského hydrometeorologa Christiana Gottlieba Pötzsche. Na okraj 200. výročí jeho úmrtí
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K úmrtí Františka Reichmanna
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Předčasná geologická úmrtí
    Sto let od úmrtí geologa Jana Krejčího
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí