Record details

Title keyword
    Variskou
Article
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi