Record details

Title keyword
    Vyvíjené
Article
    Adheze cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené pro tkáňové inženýrství